Inter Linné
Välkommen till

Inter Linné IF

Inter Linné IF är en förening för alla. Vårt mål är att sammanföra människor av olika etniciteter till en stark mångfald. Under vårt första år har vi haft medlemmar med ursprung i ca 20 länder verksamma i föreningen. Vi tror på att mångfald gör oss starka och att fotboll är ett av de bästa sätten att föra oss samman. INTER sammanfattar syftet med vår förening:

– Inkluderande och integration

Inter Linné IF:s mål är att integrera människor ifrån olika kulturer. Att utnyttja individernas styrkor på bästa sätt i fotbollen och den ideella verksamheten. Vår vision är att spelarnas unika kvalitéer ska utnyttjas genom anpassning av träning och taktik.

– Nationell mångfald

Föreningen vill inkludera människor ifrån så många kulturer som möjligt. Vår vision är att lagets startelva och bänk aldrig består av mer än hälften av spelarna ifrån samma kulturella grupp. Om en förening domineras av en kulturell grupp skapas lätt segregering och utanförskap emot minoritetsgrupper. Vi eftersträvar därför en balans i lag och förening där alla grupper representeras.

– Tolerans

Fungerande mångfald bygger på tolerans för varandras olikheter. Man kan inte sammanfoga olika kulturer utan att tolerera och respektera varandras olikheter. Mångfald och olikheter ska ses som styrkor inte som hinder.

– Enade genom språket

Många grupper i vårt samhälle har pga. segregation och utanförskap inte lärt sig det svenska språket. Språkinlärning har enligt vår erfarenhet, kunnat förbättras av att svenska används i idrottsaktiviteter. Vi vill därför ge dessa grupper möjlighet att lära sig och förbättra sin svenska genom fotbollen. Vi talar därför enbart svenska under träningar och matcher.

– Rättvisa och respekt

Alla är välkomna till Inter Linné IF oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Alla spelare/medlemmar har samma rätt till träning och konkurrerar om speltid på lika villkor.

Föreningen förutsätter att alla visar respekt jämt emot varandra. Respektlöst agerande (exempelvis aggressiva eller kränkande handlingar) kommer tillrättavisas oavsett vem som begår handlingen.

Vi satsar på integration mellan olika grupper i vårt samhälle och att erbjuda nyanlända immigranter en väg in i vårt samhälle via idrotten. Vi startade vårt första seniorlag 2017 och gjorde vår första säsong 2018 i division 7A där vi slutade 2:a. 2019 kommer vi spela i division 6C.

Fotbollen är ett fantastiskt sätt att knyta nya kontakter och även ett bra sätt att lära sig svenska:

När jag kom till Sverige kunde jag ingen svenska. Genom att spela fotboll lärde jag mig svenska och efter 1 år kunde jag kommunicera bra på svenska. Det var tack vare fotbollen

Guillermo Moreno, Styrelseledamot Inter Linné IF

2019 kommer vi satsa på att utveckla och expandera Inter Linné IF men vi behöver ert stöd. Bidra med valfri summa och hjälp oss att växa.

Stort tack!

Inter Linné IF:s styrelse

Resultat tabell

 

Senaste nytt